fbpx

Velkommen til Børnehuset Bjørnehulen

Velkommen til Børnehuset Bjørnehulen

Din private integrerede vuggestue og børnehave i Nørresundby

Børnehuset Bjørnehulen i Nørresundby er en ny privat institution opstartet i 2019. Vi har ambitioner om at blive Nørresundbys bedste integrerede institution for børn i 0-6 års alderen. Dette mål vil vi opnå på mange forskellige måder, blandt andet, ved at lave sjove og spændende aktiviteter i løbet af dagen, dannelse af traditioner i institutionen fx sommerfester, fastelavn, bedsteforældre dage mm.. Vi har allerede en masse skønne børn, professionelle medarbejdere samt en engageret forældregruppe og bestyrelse. Vores pædagogiske profil er “Natur og læring” og Bjørnehulens mål er at skabe et trygt og fantastisk sted for børnene og medarbejderne med en masse ude aktiviteter såvel som inde aktiviteter. Vi bestræber os på, at der kommer læring igennem hele dagen samtidig med, at børnene får medindflydelse samt medbestemmelse i løbet af dagen.

Mød os

Pædagogisk leder: Carina Erika Nygaard.
6 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper og 2 pædagogiske assistenter.

Ved sygdom og ferie forsøger vi at dække ind hos hinanden og betragter os som et helt hus. Hvis dette ikke er muligt, vil vi bestræbe os på at benytte de samme vikarer, så der ikke bliver for mange ukendte ansigter i huset.

Personalet i Bhørnehulen - den bedste integrerede institution i Nørresundby

Ansatte med forskellige kompetencer
- for at imødekomme børnene

Børnehuset Bjørnehulen rummer mange forskellige børn og voksne. Derfor er der flere muligheder for, at dit barn danner flere relationer og får flere mennesker at spejle sig i. I Børnehuset Bjørnehulen har vi ansatte med mange forskellige kompetencer. Dit barn får derfor mulighed for forskellige indtryk gennem dagen, og der er også mulighed for, at der minimum er én pædagog, som matcher barnets personlighed. 

Ved sygdom i personalegruppen, vil det aldrig være utrygt for jeres barn, da der altid vil være flere voksne, dit barn kender, som kan tage over. Vi gør brug af en kendt vikargruppe, således, at det er de samme, som bliver taget i brug ved sygdom. Det betyder, at dit barn er i samme rammer og med voksne som barnet kender.

Glidende overgang fra vuggestue til børnehave

I en integreret institution som Børnehuset Bjørnehulen kan dit barn få den tryggeste overgang fra vuggestue til børnehave. Samtidigt er der mulighed for, at søskende kan gå det samme sted. Det giver tryghed og det er nemt at aflevere og hente børnene.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for
vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver
vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der
er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Oplev Bjørnehulens pædagogiske læreplan for 2023

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan 2023

Vi har også udarbejdet en børnemiljøvurdering, hvor du kan opleve, hvordan vi sammen med børnene forsøger at skabe et hensigtsmæssigt miljø. Hertil har vi inddraget nogle af de kære børn til at vurdere, hvad de går op i, og hvordan vi sammen kan stræbe efter at skabe Nørresundbys bedste institution.

Børnemiljøvurdering i Bjørnehulen

Hvert år udarbejdes der et årshjul, hvor vi inddrager forskellige pædagogiske aktiviteter. Vi inddrager de fire årstider som overordnet ramme for de pædagogiske aktiviteter, så børnene blandt andet opnår kendskab til disse.

Årshjulet justeres løbende og tilrettelægges vores pædagogiske praksis.

Få et indblik i årshjulet for 2023

Kontakt os

Skriv os en mail eller ring til os på Tlf: 52 64 41 46 og aftal et uforpligtende møde, hvor I kan se Nørresundbys bedste integrerede vuggestue og børnehave, opleve stemningen, møde personalet og de andre skønne børn, dit barn kan få fornøjelsen af at lege og lære med.