fbpx

Om os

Målsætning og værdigrundlag

Vi er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år. Bjørnehulen er inddelt i fire grupper – To vuggestuer: Vaskebjørnene og Koalabjørnene, samt to børnehavestuer: Pandabjørnene og Grizzlybjørnene.

Vi er normeret til 20 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn.

På stuerne er der mulighed for at dele sig op i mindre grupper, hvor vi derved lettere kan sikre nærvær, fordybelse og plads til forskellighed.

glade børn i den bedste børnehave i Nørresundby

Vi arbejder løbende på vores læringsmiljøer, så de passer til det børnene føler sig inspireret af. Vi ser på vores læringsrum ud fra et børneperspektiv – Det er vigtigt for os, at det er rart at være barn i Bjørnehulen.

Vi har en stor fin legeplads, som indbyder til leg for både små og store. Vi er meget ude, hvor vi bl.a. udforsker naturen sammen med børnene, for at blive klogere på dens funktioner.

Legepladsen er opbygget til at udfordre balancen, motorikken og fantasien. Der er plads til fællesskab, forskellighed og nærvær. Vi passer og plejer vores urtehave, så også den kan vokse sig stor og stærk til der igen skal høstes.

Da det kan virke meget stort og vildt på legepladsen, sammen med børnehavebørnene, har vi etableret en vuggestuelegeplads. Her kan de mindste lege i ro og mag, i et trygt læringsmiljø, hvor nærværet er højt prioriteret. Børnene kan være med til at så de første spirende frø, som ender med at blive til venskaber og legerelationer, som allerede i vuggestuen får sin begyndelse.

Vi er meget ude i vores hverdag, men med alle disse fantastiske udefaciliteter, er det også det mindste problem for os alle.

Vi arbejder ud fra en anerkende og nærværende tilgang, hvor vi altid har børnenes perspektiv for øje. Børn skal ses, høres og mødes af omsorgsfulde voksne, så de føler sig som en vigtig del af børnefællesskabet. Vi følger børnenes interesser, derfor planlægger vi aktiviteter ud fra det, der rør sig i børnegruppen. Gennem legen finder vi frem til den læring, der sikrer, at børnene får opbygget de kompetencer, der giver dem den bedste start på livet, så de er klar til at tage imod nye udfordringer, når de skal videre i skole.

Tillid, respekt og hensyn

Vi mener, at det er lige så vigtigt at kunne få lov til at trække sig, som det er, at være med i et fællesskab. Derfor giver vi dit barn fri mulighed for at kunne være sig selv, men med øje for, at der også opbygges nogle gode børnefællesskaber og relationer. Vi vægter tillid, respekt og hensyn højt, og der skal være plads til alle. Derfor arbejder vi med børnenes tålmodighed, sådan, at vi kan have en harmonisk dag, hvor alle bliver set og hørt.

  • Godt humør
  • Læring gennem leg
  • Hjælp til selvhjælp…

er kun nogle få ting, vi går rigtig meget op her i Børnehuset Bjørnehulen.

Børn leger i den bedste børnehave og vuggestue i Nørresundby

Børnehuset Bjørnehulen er en privat integreret institution i Nørresundby. Derfor har vi en bestyrelse. Bestyrelsen lægger de overordnede rammer for institutionen og går meget op i et godt samarbejde med både de ansatte såvel som forældrene til de skønne børn.

Bestyrelsen består af:

Formand: Chalotte Rosenberg Davidsen
Tlf. nr.: 81300276

Næstformand: Miriam Skaale
Tlf. nr.: 42450509

Kasserer: Stefan Høgild

Bestyrelsesmedlem: Signe Holst

Suppleant: Per Nielsen

Suppleant: Jan Poulsen 

%d bloggers like this: